Przetarg 3/D/2022

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-44fff784-8698-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Odnośnik do www.miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1ed277f1-f48b-4946-9ccc-6350ebc1d86c
Odnośnik do www.ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000518514%2F01
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00518514
Termin składania ofert: 2023-01-10 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 2023-01-10 12:00

 

Wykaz załączników:

Załączniki