2/D/2022

Zakup i sukcesywną dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do badan biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

 

Identyfikator postępowania: 896a681a-f1c8-4175-9732-1ded04805ee6
Odnośnik do www.miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/896a681a-f1c8-4175-9732-1ded04805ee6
Odnośnik do www.ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000275181%2F01
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00275181/01
Termin składania ofert: 03.08.2022 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 03.08.2022 12:00

 

Wykaz załączników:

Załączniki