1/RB/2022

Remont fragmentu budynku Przychodni Rejonowej Nr 1
w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1

 

Identyfikator postępowania: fa81385d-22a7-4d72-8ea0-d0f73095f652
Odnośnik do www.miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/896a681a-f1c8-4175-9732-1ded04805ee6
Odnośnik do www.ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000275181%2F01
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00451522/01
Termin składania ofert: 09.12.2022 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 09.12.2022 12:00

 

Wykaz załączników:

Załączniki