1/D/2022

Zakup, dostawa i instalacja USG

 

Identyfikator postępowania: 3f19c7c7-c202-4cf0-8a61-fcd2c3d006be
Odnośnik do www.miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f19c7c7-c202-4cf0-8a61-fcd2c3d006be
Odnośnik do www.ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000207918%2F01
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny:  2022/BZP 00207918/01
Termin składania ofert: 24.06.2022 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 24.06.2022 12:00

 

Wykaz załączników:

Załączniki